payroll-management-maturity-model

Payroll Management Maturity Model

Payroll Management Maturity Model voor een 5 jaar visie op uw payroll


Payroll Group heeft een Payroll Maturity Model ontwikkeld voor organisaties die voorspelbaarheid en transparantie belangrijk vinden, zoals: beursgenoteerde of internationale bedrijven met een rapportage structuur.


compliancy en kostenbesparing

Dit model is gericht op compliancy, control en kostenbesparing. Het Maturity Model is gebaseerd op - en een uitwerking van bestaande maturity modellen maar toegepast binnen het vakgebied payroll. Het reduceren van risico’s en het continue verbeteren van processen op gebied van HR en payroll is vaak een onbelicht aspect van de bedrijfsvoering met als gevolg dat het payroll proces vaak niet transparant is en goed gemanaged kan worden.

Groeiplan

Met het Maturity model als kader kan er een groeiplan worden uitgezet wat over de jaren heen als leidraad fungeert voor doelgerichte optimalisaties. Zo kunnen stapsgewijs en gericht verbeteringen worden doorgevoerd die door bestuurders, accountancy en door de overheid (belastingdienst) als relevant worden gezien.

De Sensus processen methode en het Payroll Management Maturity Model zijn complementair aan elkaar.


meer informatie