outsourcing-van-de-salarisadministratie

Outsourcing van de salarisadministratie

Outsoucing aan de Payroll Group is gericht op ontzorgen


Uitgangspunten uitbesteding


Met onze outsource oplossing helpen wij bedrijven en organisaties de volgende doelstellingen realiseren:

  • Concentratie op activiteiten met toegevoegde waarde
  • Continuïteit door een up-to-date vaste bezetting op de salarisadministratie te hebben en te behouden
  • Een voorspelbaar en lager kostenniveau
  • Structurele focus op kwaliteit van de salarisadministratie, het optimaal gebruik van de HR- en salarissoftware en natuurlijk een tijdige uitvoering

Uitvoeringsverantwoordelijkheid


Bij outsourcing neemt Payroll Group de volledige uitvoeringsverantwoordelijkheid over. Van bemensing, software, processen tot en met de planning.

  • Bij bemensing kunt u denken aan de inzet van alle benodigde capaciteit om voor u de salaris administratie te voeren bij in-, door- en uitstroom van uw werknemers.
  • Bij software kunt u denken aan levering van geschikte HR- en salarissoftware waarmee u de totale HRM realiseert en Payroll Group op dezelfde software de salaris administratie voert.
  • Bij processen kunt u denken aan de werkstromen, wet- en regelgeving, CAO, bedrijfsregelingen en het onderhouden en inbouwen van deze processen in de software.
  • Bij planning kunt u denken aan het maken en beheren van een jaarkalender waarop dagniveau de aanlevering, de verwerking en de salarisbetaling voor uw wordt georganiseerd.

Kortom outsourcing is het overnemen van de volledige salarisadministratie zodat u hier zelf geen zorgen meer over heeft. Outsourcing is gebaseerd op een duidelijke beschrijving en een service overeenkomst (SLA).

Niveaus van outsourcing


Uitgangspunt bij Outsourcing On-Site als meest uitgebreide vorm is dat u geen salarisspecifieke kennis of middelen meer in huis heeft en dat u daar niet zelf meer in hoeft te investeren.

Salaris serviceverwerking.


Maandelijks controleert u samen met een vast contactpersoon van de Payroll Group de salarismutaties en- productie.
U neemt de gekozen HR- en salarissoftware van Payroll Group af en laat de productie van de salarisstroken door Payroll Group verzorgen. U bent echter zelf verantwoordelijk voor het nauwkeurig vastleggen van de personeels- en salarisadministratie mutaties en de planning.

Samengevat; salaris serviceverwerking is ‘software’ plus een waardevolle controle-service.

Outsourcing


Bij outsourcing, ook wel business process outsourcing genoemd, besteedt u het gehele proces uit aan de Payroll Group. U heeft geen salariskennis meer nodig in huis. U beschikt over een salarisspecialist van Payroll Group die de regie voert en met u – veelal op uw eigen locatie – samenwerkt.

Verder worden de mutaties besproken, vastgelegd en de salarisproductie voorbereid zodat u alleen nog goedkeuring hoeft te geven voor de betaling aan uw medewerkers.

Het doel van Outsourcing On-Site is ontzorgen!

Bij outsourcing heeft u het gehele proces buiten de deur gebracht bij u vaste contact op basis van een Service Overeenkomst.

Het beste van twee werelden; uitbesteden maar ook samenwerken met een vast contactpersoon met kennis van zaken.

Via het shared service center of op locatie (On-site)


Al naar gelang de behoefte kunt u binnen de outsourcingoplossing kiezen om direct samen te werken met uw contactpersoon op het shared service center of ook nog regelmatig samen te werken met uw contactpersoon bij uw op locatie (on-site).

Op basis van geplande en concrete contactmomenten bespreekt uw consultant met u de actuele punten op de agenda en is de consultant pro-actief in het signaleren van vernieuwingen en optimalisaties bij u op de afdeling aangaande de personeels- en salarisadministratie.

Samengevat; outsourcing on-site is outsourcing plus waardevolle evaluatie- en adviesbesprekingen met uw contactpersoon bij u op locatie.

meer informatie