besteed-de-administratie-uit

Besteed de administratie uit

Persoonlijk betrokken


Wat levert het uitbesteden van de personeels- en/of salarisadministratie u op?

Uitbesteding van administratieve en operationele werkzaamheden heeft een directe relatie met het concentreren op ondernemen en typische HR kernactiviteiten. Denk hierbij aan: advies, het initiëren van HR programma’s en het leveren van een waardevolle bijdrage aan het uitvoeren van de HR strategie.

De praktijk leert echter dat organisaties steeds meer te maken krijgen met toenemende regelgeving, administratieve lastendruk, complexiteit en schaarste. Met als gevolg dat u zich juist minder kunt toeleggen op de HR kerntaken.

Daarom heeft HR & Payroll Group voor u altijd een passende oplossing om de complete personeels- en/of salarisadministratie uit te besteden. Zo kunt u kosten besparen, continuïteit realiseren én de HR of financieel manager vrij spelen voor een duidelijk ondersteunende en adviesfunctie binnen uw organisatie.

Hoeveel u van het HR of salarisproces wilt uitbesteden is aan u! HR & Payroll Group kan u helpen deze vraag te beantwoorden. Wij baseren ons hierbij op meer dan 13 jaar ervaring. Laat ons een besparingsberekening voor u doen gebaseerd op betrouwbaar benchmarkonderzoek.

Ontzorgen

Uitgangspunt bij Outsourcing On-Site als meest uitgebreide vorm van uitbesteden is dat u geen salarisspecifieke kennis of middelen meer in huis nodig heeft en dat u daar op geen enkele wijze meer in hoeft te investeren. Volledig ontzorgen!

Mogelijkheden uitbesteding op hoofdlijnen:


  • Tijdelijke inzet of in-sourcing van de salarisadministrateur op uw eigen locatie en eigen systemen op basis van een uur- of maandtarief.

  • Salaris serviceverwerking is zelf de mutatievastlegging doen en Payroll Group de controle laten uitvoeren op basis van een zeer scherp tarief per medewerker per periode.

  • Outsoucing via het SSC is complete uitbesteding op afstand via het shared service center van HR & Payroll Group op basis van een tarief per medewerker per periode.

  • Outsourcing On-Site is complete uitbesteding via het SSC met regelmatige ondersteuning op uw eigen locatie op basis van een tarief per medewerker per periode. 

HR- en salarissoftware altijd inbegrepen


Salaris serviceverwerking of outsourcing kungecombineerd met de levering van online HR- en salarissoftware welke het beste bij uw bedrijf of organisatie past.

Ga direct naar: outsourcing van de salarisadministratie, applicatiebeheer, salaris kennisabonnement, payrolling van professionals


meer informatie